หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 สินค้า (Product)

   
Product Image Product Name Product Category Product Price Action
 แท่นเลื่อนได้แบบมีล้อ รุ่น TROLLEY-2011(TS-QD)  อุปกรณ์  5000.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น ปืนฉีด GALAXY (อิตาลี)  อุปกรณ์  2240.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ฟาร่า 100 อีดับเบิ้ลยู ยี่ห้อ ARCE  อุปกรณ์  550.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 # 1 ปลอกย้ำสายพ่นยา 8.5 มม. ทองเหลือง  อุปกรณ์  22.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 # 3 ข้อต่อสายพ่นยา 8.5 มม. ทองเหลือง  อุปกรณ์  84.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 PS-4 ปืดฉีดเอนกประสงค์  อุปกรณ์  1200.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ก็อกบอลล์ ผ.ผ (เครื่อง) รุ่น SC98/BC-304  อุปกรณ์  170.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ก็อกบอลล์ ผ.ม. (ด้าม) รุ่น SC98/BC303  อุปกรณ์  165.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 เกจ์กลม รุ่น SC98/105  อุปกรณ์  400.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 เกจ์ยาว รุ่น SC98/U117  อุปกรณ์  420.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ด้ามฉีดหัวตรง รุ่น SL-103  อุปกรณ์  720.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ด้ามหัวฉีดงอ รุ่น SL-101  อุปกรณ์  780.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 แท่นเลื่อนได้ รุ่น SC-105  อุปกรณ์  630.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปืดฉีดพ่น 12 นิ้ว รุ่น PS-12  อุปกรณ์  1200.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปืดฉีดพ่น 24 นิ้ว รุ่น PS-24  อุปกรณ์  1650.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปืนฉีดแรงอัดสูง 60 บาร์ รุ่น PG-120  อุปกรณ์  3080.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 หัวฉีดพ่นยา รุ่น N-705  อุปกรณ์  520.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 หัวฉีดพ่นยา รุ่น N-707  อุปกรณ์  470.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

หน้า :  1  จำนวน 18 รายการ
 
* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)